Náš příběh

MUDr. Kateřina Študentová, zakladatelka a vedoucí lékařka centra

„Medicína mě vždy zajímala jako celek. Po absolvování lékařské fakulty jsem se nechtěla ihned úzce specializovat na jeden obor, ale rozšířit si odborný přehled v celé šíři. Proto jsem si vybrala obor všeobecné praktické lékařství pro dospělé. Umožnil mi absolvovat odborné stáže ve všech oborech medicíny, učila jsem od kolegů na klinikách i v soukromých ambulancích. Velmi přínosná byla stáž na psychiatrii. Zde jsem pochopila, jak těsný je vztah mezi psychickou nepohodou a tělesnými potížemi.

Po atestaci jsem dále pokračovala ve vzdělávání v rehabilitační a fyzikální medicíně. Naučila jsem se ošetřovat bolestivá místa pacienta pomocí mobilizace a manipulace. Zároveň jsem se snažila nalézat příčinu potíží pacienta. Přestala jsem se dívat jen na místo bolesti a začala vnímat a léčit pohybový aparát jako jeden celek. Odhalení a odstranění příčiny potíží pak pro pacienta znamenalo nejen krátkodobou úlevu, ale i to, že se potíže přestaly vracet jednou pro vždy.

Zároveň jsem sledovala úzký vztah poruch v pohybovém aparátu s vnitřními nemocemi pacientů. Denně jsem vídala “začarovaný kruh“ mezi bolestí pohybového aparátu, vnitřní nemocí a psychickou rozladou z obojího. Uvědomila jsem si, že léčba jen jedné části tohoto kruhu nebývá účinná. Nefunguje plicní léčba astmatu, pokud je hrudník semknutý přetíženými svaly tak, že se pacient nemůže zhluboka nadechnout. Nefunguje rehabilitační léčba bolesti šíje, pokud je pacient v psychické nepohodě a stres mu zvyšuje svalové napětí. Nefunguje léčba psychické nepohody, pokud pacient má bolesti a dechové potíže. Jediné účinné řešení je působit na všechny klíčové oblasti: pohybový aparát, vnitřní nemoc i psychiku pacienta.

Komplexnímu pojetí léčby vnitřních nemocí jsem se dále věnovala v lázeňském sanatoriu. Naučila jsem se v léčbě využívat přírodní léčivé zdroje - rašelinu, oxid uhličitý, minerální prameny. Tradiční, bezpečné a přitom tolik účinné procedury. Přišlo mi velice líto, že se mimo lázeňská místa téměř nevyužívají.

Z rodinných důvodů jsem se rozhodla vrátit do Plzně a přivézt s sebou vše, co jsem se naučila. Zakládám Centrum orgánové rehabilitace VISCERUM zaměřené na komplexní léčbu pacienta. Do týmu přijímám lékaře, fyzioterapeuty a další zdravotnické profesionály, kteří mají podobné smýšlení a přinášejí další jedinečné zkušenosti. Věnujeme se všem třem klíčovým oblastem zdraví. Léčbě vnitřní nemoci, pohybového aparátu a psychické kondici. Naším cílem je přerušit „bludný kruh“ pacienta a zajistit dlouhodobou úlevu od potíží. Nenahrazujeme léčbu specialistou pro dané onemocnění, ale doplňuje ji a pomáháme jí být efektivní a úspěšnou.“