Náš tým

Vedení VISCERA

Kateřina Študentová

MUDr. Kateřina Študentová
generální ředitel, jednatel
tel: 736 210 179 - recepce
e-mail: viscerum.plzen@gmail.com

Richard Frouz

Bc. Richard Frouz
obchodní ředitel
tel: 733 740 877
e-mail: frouz.viscerum@gmail.com

Dagmar Hebedová

Dagmar Hebedová
provozní manažer
tel: 736 210 179
e-mail: recepce.viscerum@gmail.comTerapeuti VISCERA

Mgr. Richard Alberti, fyzioterapeut

Mgr. Richard Alberti

Richard Alberti po studiu vysoké školy nastoupil do FN Motol, části pro dospělé. Zde působil na oddělení traumatologie/JIP, ARO a ortopedie. Na těchto odděleních čerpal zkušenosti nejen s poúrazovými stavy, ale věnoval se i respirační fyzioterapii po transplantaci plic. Na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2.LF měl přístup ke konzultacím s kapacitami v oboru. Souběžně se podílel na výuce na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy a vedl skupinovou terapii pro pacienty s Parkinsonovou chorobou. Mimo to se věnoval spolupráci s Centrem LogArte, zabývající se klinickou logopedií pro děti, dospívající a dospělé. Prostřednictvím nápravy držení těla a úpravy dechového stereotypu pomáhal zvýšit účinek logopedické terapie. Při terapiích využívá mimo jiné metody DNS, ACT, fasciální manipulace a globální svalové reciproční inhibice. V centru orgánové rehabilitace VISCERUM se specializuje na terapii poúrazových stavů, logopedických pacientů, funkčních poruch pohybového aparátu a pacientů s dechovými obtížemi.

Bc. Martin Batěk DiS., fyzioterapeut a nutriční terapeut

Bc. Martin Batěk DiS.

Martin Batěk vystudoval dva zdravotnické obory: fyzioterapii a nutriční terapii. Zkušenosti získával jak v soukromých ordinacích fyzioterapie, tak ve státních rehabilitačních zařízeních. Díky znalostem obou oborů dokáže vytvořit jedinečnou komplexní terapii pacientům s pohybovými problémy, s vnitřními nemocemi či obezitou. Martin Batěk se věnuje také fyzioterapii sportovců, při které využívá nejmodernější postupy – flossing, fasciální nože, kineziotaping, atd. V Centru orgánové rehabilitace VISCERUM vykonává fyzioterapii pohybového aparátu, terapii obezity a nutriční poradenství.

Bc. Richard Frouz, fyzioterapeut

Bc. Richard Frouz

Richard Frouz vystudoval fyzioterapii na Západočeské univerzitě v Plzni. Poté sbíral zkušenosti na pracovištích ambulantních, lůžkových i lázeňských. Richard Frouz se neustále intenzivně vzdělává. Hlubokými znalostmi a zkušenostmi se z něj stal výborný terapeut s komplexním pohledem na lidské zdraví. Fyzioterapii umí doplňovat prvky východní medicíny, psychoterapie a nutriční terapie. V Centru orgánové rehabilitace VISCERUM vykonává psychosomatickou komplexní terapii, viscerální terapii a dětskou fyzioterapii, klienty také doprovází jako sportovní trenér ve fitness centru. Setkat se s ním můžete i na kurzech, seminářích a workshopech. Richard Frouz zároveň pracuje ve vědeckém výzkumu Frekvenční terapie pro léčbu dětí s poruchou autistického spektra.

Bc. Michaela Kuželová, fyzioterapeut

Michaela Kuželová

Michaela Kuželová vystudovala fyzioterapii na Západočeské univerzitě v Plzni a v navazujícím studiu v Bratislavě. V rámci praxe získávala zkušenosti především v ambulantních zařízeních. Ve fyzioterapii ráda pracuje s kombinací manuální a pohybové terapie, učí pacienty vnímat své tělo a prožitky z terapie. V Centru orgánové rehabilitace VISCERUM se věnuje především lymfatické terapii. Zároveň ráda pracuje v odvětví sportovní fyzioterapie jako kondiční a běžecký trenér či lektorka skupinových pohybových aktivit, kde vychází především z konceptu dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) od profesora Pavla Koláře.

Bc. Kristýna Lányová, fyzioterapeut

Kristýna Lányová

Kristýna Lányová po studiu na Západočeské univerzitě nastoupila na soukromou kliniku funkční medicíny v Praze. Po návratu do Plzně sbírala dále zkušenosti na rehabilitační ambulanci. Ve fyzioterapii vychází z konceptu Clary Lewitové Fyzioterapie funkce, který nahlíží na tělo jako celek a pomocí jednoduchých hmatů a cviků učí klienta vnímat tělo tak, aby všechny jeho tkáně a struktury mohly najít své individuální optimum a plnit tak svou funkci. Kristýna Lányová pracuje s dospělými klienty, které trápí obtíže pohybového aparátu, vnitřní nemoci nebo psychické obtíže. V Centru orgánové rehabilitace VISCERUM vykonává kraniosakrální terapii, viscerální terapii a komplexní psychosomatickou terapii.

MUDr. Kateřina Študentová, vedoucí lékař a odborný garant centra

MUDr. Kateřina Študentová

Kateřina Študentová zahájila svou profesní cestu jako praktické lékařka pro dospělé. Odborné znalosti prohlubovala stážemi na specializovaných pracovištích (plicní, interní, ortopedické, urologické, onkologické, psychiatrické a další). Po atestaci se dále věnovala vzdělávání v lymfologii a rehabilitační a fyzikální medicíně, ze které absolvovala další atestaci. Pracovala v soukromých rehabilitačních praxích a v lázeňských sanatoriích. Během svého působení v Mariánských Lázních dokázala propojit všechny své znalosti k vysoce účinné léčbě pacientů s vnitřními nemocemi. Komplexně zaměřenou terapii na těchto základech nyní vede v Centru orgánové rehabilitace VISCERUM. Díky svým znalostem je vyhledávaným specialistou s mezioborovým nadhledem.

Bc. Eva Tomášová, fyzioterapeut

Bc. Věra Váňová

Po vysoké škole nastoupila do ÚVN v Praze, kde získala zkušenosti napříč různými odděleními od ARO-JIP až po ambulanci pro chronické pacienty. V té době také začala spolupracovat se sportovci, ve fitcentru, v soukromé ambulanci a v klubech, kde spolupráce trvá doteď, například s reprezentací ženského fotbalu. Po kurzu o problematice pánevního dna začala Eva Tomášová spolupracovat se specializovanou rehabilitací zaměřující se na tuto problematiku. Jako velké štěstí považuje fakt, že potkala zakladatelku rehabilitace ruky v ČR, Miladu Kukačkovou, a začala s ní úzce spolupracovat a vzdělávat se v tomto oboru, který jí přirostl k srdci a už se ho nepustila. Neustále si v tomto oboru aktualizuje své znalosti na kurzech, na stážích u nás i v zahraničí, od lékařů specialistů při operacích a na odborných konferencích. "Pomáhat je mé poslání", říká. Sama se věnuje józe, meditaci, čínské medicíně a čchi kungu. V centru orgánové rehabilitace VISCERUM se zaměřuje na terapii ruky, fyzioterapii pohybového aparátu, správné držení těla , dýchání a tejpovaní.

Bc. Věra Váňová, porodní asistentka

Bc. Věra Váňová

Věra Váňová je porodní asistentka s více než 25letou praxí. Pracuje se ženami všech věkových kategorií. Specializuje se na terapii pánevního dna, komplexní a citlivou péči, která zahrnuje léčbu: pooperačních a poporodních jizev a ran jakéhokoliv stáří, sestupu pánevních orgánů, potíží s udržením moči a stolice, bolestivého pohlavního styku. Kromě znalostí z klasického vzdělání v oboru porodní asistence, dlouholeté praxe v urogynekologické ambulanci Gynekologicko – porodnické kliniky a zkušeností z práce sestry v privátní ambulanci gynekologa, může poskytnout ženám rady v oblasti homeopatie, fytoterapie a čínské medicíny. V neposlední řadě se opírá o vlastní 25letou jógovou praxi a zkušenosti z vedení tanečních kurzů pro ženy zaměřených na aktivaci pánevního dna a hlubokého stabilizačního systému.

Iveta Vitková, psychosociální poradce

Iveta Vitková

Iveta Vitková absolvovala psychoterapeutický výcvik Life Dynamic, který propojuje principy z gestalt terapie, hlubinné a imaginativní psychologie, KBT, racionálně-emoční psychoterapie, pozitivní psychologie, terapie realitou, logoterapie, dramaterapie, NLP a zenbuddhismu. Zaměřuje se nejčastěji na oblasti seberealizace a sebedůvěry (přijetí a poznání sebe sama, rozvoj talentu), rozpoznání a vnímání emocí, přeprogramování starých a neužitečných automatických reakcí/vzorců chování. Pomůže vám pochopit, co a proč se ve vás děje, a společně najdete cestu a způsob, jak problém, se kterým přicházíte, zpracovat k vaší spokojenosti. Iveta Vitková je také odborným autorem článků a poradcem na stránkách www.psychologie.cz

Maséři VISCERA

Vojtěch Šindelář, masér

Vojtěch Šindelář

Vojtěch Šindelář v současné době studuje Západočeskou univerzitu v Plzni, obor ergoterapie. V roce 2019 zakončil maturitou Střední zdravotní školu v Plzni, obor masér sportovní a rekondiční. Během střední školy pracoval jako brigádník ve wellness zóně Purkmistr. V roce 2020 nastoupil do soukromého Centra sociálních služeb Hájek, kde spolupracoval s fyzioterapeuty a ergoterapeuty na rehabilitaci dětí s postižením. Současně poskytoval i soukromé masérské služby. V Centru orgánové rehabilitace VISCERUM provádí klasickou a sportovní masáž. Stále rozšiřuje své znalosti, aby mohl spektrum poskytovaných služeb v budoucnu co nejvíce rozšířit.